Nowy system Analizy z TLC / FID – FPD

"IATROSCAN® MK6 / MK6s"

Chromatografia cienkowarstwowa połączona z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i/lub detektorem płomieniowo-fotometrycznym

Technika TLC/FID została opracowana jako narzędzie analizy substancji organicznych nie wykazujących specyficznej absorpcji UV/VIS ani fluorescencji, a także dla związków sprawiających kłopoty przy analizie metodą GC.

Iatroscan MK-6s / Mk-6 jest systemem analizującym typu: TLC/FID lub TLC/FID-FPD, który znajduje szerokie zastosowanie w takich dziedzinach jak: badania środowiskowe, chemia żywności, analiza farmaceutyczna, petrochemia. Ta technika analityczna jest szczególnie dedykowana do analizy lipidów, zarówno w próbkach pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego, a także do badania olejów mineralnych. Nasze systemy są szeroko wykorzystywane w pracach z dziedziny biologii morza.

The Iatroscan MK6


Iatroscan Mk-6s (standard) stanowi połączenie techniki chromatografii cienkowarstwowej z detekcją przy pomocy detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID) – uniwersalnego detektora dla substancji organicznych.

Iatroscan Mk-6 wyposażony jest dodatkowo w detektor płomieniowo-fotometryczny (FPD), który umożliwia selektywną detekcję substancji zawierających siarkę i fosfor. Zbieranie sygnału z obu detektorów odbywa się jednocześnie.Rozdział chromatograficzny jest prowadzony na chromarodach (Chromarods®)– pręcikach szklanych pokrytych od zewnątrz sorbentem (krzemionką lub tlenkiem glinowym). Dzięki takiej formie umocowania fazy stacjonarnej, po rozwinięciu chromatogramu, możliwe jest skanowanie chromarodów przez detektor FID.


Chromarody umieszczone są na specjalnej ramce (Rod Holder), która umożliwia jednoczesne operowanie wszystkimi pręcikami.Aplikacja próbek na chromarody odbywa przy pomocy specjalnych urządzeń nanoszących: półautomatycznego autosamplera (Autospotter) lub w pełni automatycznego systemu dozującego (Full-Automatic-Sample Spotter).Po rozwinięciu chromatogramów w przeznaczonej do tego celu komorze (Development Tank), ramkę wraz z chromarodami umieszcza się na stoliku aparatu Iatroscan. Rozdzielone substancje organiczne ulegają spaleniu w płomieniu wodoru, a powstające w ten sposób jony generują w detektorze sygnał proporcjonalny do ilości substancji.

Sygnał z detektora jest zbierany i analizowany przez dedykowane oprogramowanie SES ChromStar.

Po zeskanowaniu chromarody są gotowe do ponownego użycia. Czas życia chromarodów wynosi ponad 100 analiz.

Zaletą naszego systemu TLC-FID jest możliwość jednoczesnego rozwijania, a następnie skanowania 10 chromarodów (10 próbek), wykorzystanie uniwersalnego detektora FID, niewielkie zużycie odczynników, krótki czas wykonania oznaczenia oraz stosunkowo niska cena analizy.

Metoda TLC FID doczekała się już wielu aplikacji dotyczących badania substancji z różnych grup chemicznych.

Szczegółowa procedura wykonania analizy TLC-FID

Aplikacje Akcesoria dodatkowe SES-ChromStar Aplikator próbek

Chcesz wiedzieć więcej – zadaj pytanie

SES GmbH
Analysesysteme

Friedhofstr. 7-9  -  55234 Bechenheim / Germany

Tel.: +49 6736 1301 Fax: +49 6736 1305 Email: ses_analysesysteme@t-online.de


Click here for our distributor in Romania